Se alla

Här nedan är vi som har uppdrag i Liberalernas lokalförening (L) och i Vaggeryds kommuns nämnder och styrelser

Magnus Thelin. Ordförande (L), Fullmäktigeledamot, Ledamot i kommunstyrelsen. magnus.thelin@vaggeryd.se

Jerry Karlsson. Ordförande i Tekniska nämnden, ledamot i valnämnden. jerry.karlsson@vaggeryd.se

Ewa Magnusson. Styrelseledamot (L), gruppledare i Fullmäktige. ewa.magnusson@vaggeryd.se

Atcha Adinda ” Salle ”. Styrelseledamot (L), Fullmäktigeledamot, ledamot i Barn och Utbildningsnämnden och dess AU. atcha.adinda@vaggeryd.se

Roger Svenningson. Ersättare i Kommunstyrelsen. roger.svenningson@vaggeryd.se

Thore Ohlsson. Styrelseledamot (L), ersättare i Barn o Utbildningsnämnden. thore.ohlsson@vaggeryd.se

Ann-Christin Holmgren. Sekreterare (L), Ledamot i Socialnämnden, ersättare i Miljö o Bygg. ann-christin.holmgren@vaggeryd.se

Ulf Storck. Kassör (L), Ersättare i Vaggeryds energis styrelse. ulf.storck@hotmail.com

Malin Gustavsson. Ersättare i Styrelsen (L), ledamot i Kultur o Fritid. malin.gustavsson@vaggeryd.se

Kim Andersson. Ersättare i Kultur o Fritid. kim.andersson@vaggeryd.se

Ted Engdahl. Ersättare i Styrelsen (L), Ersättare i Socialnämnden. ted.engdahl@vaggeryd.se

Ken Frick. vice Ordförande (L), Ersättare i Tekniska nämnden. ken.frick@vaggeryd.se

Jonathan Freyschuss. Ledamot i Vaggeryds energis styrelse. jonathan.freyschuss@vaggeryd.se

Niklas Silfverberg. Ersättare i VSBOs styrelse. niklas.silfverberg@vaggeryd.se

Peo Persson. Valberedning. peopersson@navnet.se

Daniel Pålsson. Valberedningen, Kommunrevisionen daniel.paulsson.hakabygget@gmail.com

Nyheter i Vaggeryd

2 juli 2021

Motion: Sofie Sagers plats

Nedan finner ni Liberalernas motion om Sofie Sagers plats som Pdf.2021 02 25 Motion Sofie Sagers plats

Liberalerna i Jönköpings läns län