Se alla

Här nedan är vi som har uppdrag i Liberalernas lokalförening (L) och i Vaggeryds kommuns nämnder och styrelser

Magnus Thelin. Ordförande (L), Fullmäktigeledamot, Ledamot i kommunstyrelsen. magnus.thelin@vaggeryd.se

Jerry Karlsson. Ordförande i Teknisk nämnd, Ledamot i valnämnden. jerry.karlsson@vaggeryd.se

Ewa Magnusson. Styrelseledamot (L), Gruppledare i fullmäktige. ewa.magnusson@vaggeryd.se

Atcha Adinda ” Salle ”. Styrelseledamot (L), Fullmäktigeledamot, Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden och dess AU. atcha.adinda@vaggeryd.se

Roger Svenningson. Ersättare i kommunstyrelsen. roger.svenningson@vaggeryd.se

Thore Ohlsson. Ersättare i Barn o Utbildningsnämnden. thore.ohlsson@vaggeryd.se

Ann-Christin Holmgren. Sekreterare (L), Ledamot i Socialnämnden och Miljö o Bygg. ann-christin.holmgren@vaggeryd.se

Ulf Storck. Kassör (L), Ersättare i Vaggeryds energis styrelse. ulf.storck@hotmail.com

Malin Gustavsson. Styrelseledamot (L), ledamot i Kultur o Fritid. malin.gustavsson@vaggeryd.se

Kim Andersson. Ersättare i Kultur o Fritid. kim.andersson@vaggeryd.se

Ted Engdahl. Ersättare i Styrelsen (L), Ersättare i Socialnämnden. ted.engdahl@vaggeryd.se

Staffan Larsson. vice Ordförande (L), Ersättare i Teknisk nämnd. staffan.larsson@vaggeryd.se

Jonathan Freyschuss. Ersättare i styrelsen (L), Ledamot i Vaggeryds energis styrelse. jonathan.freyschuss@vaggeryd.se

Henrik Weinerling. Ersättare i Miljö o Bygg. henrik.weinerling@vaggeryd.se

Mohamed Mohab. Ersättare i VSBOs styrelse. mohamed.mohab@vaggeryd.se

Daniel Pålsson. Valberedningen, Kommunrevisionen. daniel.paulsson.hakabygget@gmail.com

Nyheter i Skillingaryd / Vaggeryd

Liberalerna i Jönköpings läns län